اسکوچیچ به دلیل حساسیت پوستی در آبادان نزد پزشک می‌رود و آنجا برایش دارو‌هایی تجویز می‌شود که مشکلات تازه‌ای را برای او به وجود می‌آورد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
اسکوچیچ به دلیل حساسیت پوستی در آبادان نزد پزشک می‌رود و آنجا برایش دارو‌هایی تجویز می‌شود که مشکلات تازه‌ای را برای او به وجود می‌آورد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
۰

در روز‌هایی که شایعه جدایی دراگان اسکوچیچ از صنعت نفت مطرح بود، از آبادان خبر رسید این مربی ادعا کرده بیماری قلبی دارد. به همین دلیل وقتی او سرمربی تیم‌ملی شد، انتقادات بیشتری از این مربی صورت گرفت. اسکوچیچ، اما تاکید می‌کند بیماری قلبی نداشته و ندارد. ماجرا از این قرار است که اسکوچیچ به دلیل حساسیت پوستی در آبادان به دکتر می‌رود و آنجا برایش دارو‌هایی تجویز می‌شود که مشکلات تازه‌ای را برای او به وجود می‌آورد. اسکوچیچ نزد متخصص دیگری می‌رود و آنجا متوجه می‌شود دارو‌ها نزدیک بوده به سلامتی اش ضربه بزند. نکته اینجاست که منتقدان می‌گویند آیا حتی چنین مشکلی می‌توانسته دلیل محکمی برای جدایی اسکوچیچ از صنعت نفت باشد؟

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو