یک روستایی چینی به دلیل امتناع از زدن ماسک در خیابان طناب پیچ شد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
یک روستایی چینی به دلیل امتناع از زدن ماسک در خیابان طناب پیچ شد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
۰

تنبیه عجیب مرد چینی بخاطر امتناع از زدن ماسک +عکس

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو