رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: امروز چهار دستگاه خودرو توسط رئیس جمهور بازدید شد که از این تعداد، یک دستگاه به صورت شاسی است.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
۰

رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: از برنامه‌های وزارت صنعت، خروج خودرو‌های قدیمی و پرمصرف از چرخه تولید و ورود خودرو‌های جدید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز چهار دستگاه خودرو توسط رئیس جمهور بازدید شد که از این تعداد، یک دستگاه به صورت شاسی است.

وی با بیان اینکه یکی از این خودرو‌ها دنا با دنده اتومات است که در دهه فجر به بهره برداری رسید، گفت: از این تعداد ۳ مدل خودرو برای نخستین بار عرضه می‌شود که طراحی و سفارش قطعات آن انجام شده و امکان پیش فروش خواهند داشت.

رحمانی با بیان اینکه ۹۰ درصد این خودرو‌ها داخلی سازی شده است، بیان کرد: برخی قطعات جزئی برای تولید در داخل مانده که طی ماه‌ها و سال‌های آینده داخلی سازی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این خودرو‌ها مطابق با استاندارد‌های روز با مصرف سوخت و آلودگی کمتر تولید می‌شود.

وی افزود: با اقدامات اساسی که صورت گرفته از جمله پلتفرم مشترک قیمت نسبت به خودرو‌های گذشته مناسب‌تر خواهد بود.

رحمانی گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته در سال آیند و ۱۴۰۰ تولید خودرو‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: امروز چهار دستگاه خودرو توسط رئیس جمهور بازدید شد که از این تعداد، یک دستگاه به صورت شاسی است.

رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: از برنامه‌های وزارت صنعت، خروج خودرو‌های قدیمی و پرمصرف از چرخه تولید و ورود خودرو‌های جدید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز چهار دستگاه خودرو توسط رئیس جمهور بازدید شد که از این تعداد، یک دستگاه به صورت شاسی است.

وی با بیان اینکه یکی از این خودرو‌ها دنا با دنده اتومات است که در دهه فجر به بهره برداری رسید، گفت: از این تعداد ۳ مدل خودرو برای نخستین بار عرضه می‌شود که طراحی و سفارش قطعات آن انجام شده و امکان پیش فروش خواهند داشت.

رحمانی با بیان اینکه ۹۰ درصد این خودرو‌ها داخلی سازی شده است، بیان کرد: برخی قطعات جزئی برای تولید در داخل مانده که طی ماه‌ها و سال‌های آینده داخلی سازی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این خودرو‌ها مطابق با استاندارد‌های روز با مصرف سوخت و آلودگی کمتر تولید می‌شود.

وی افزود: با اقدامات اساسی که صورت گرفته از جمله پلتفرم مشترک قیمت نسبت به خودرو‌های گذشته مناسب‌تر خواهد بود.

رحمانی گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته در سال آیند و ۱۴۰۰ تولید خودرو‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید