خیس کردن برنج باید چقدر طول بکشد؟ میزان نمک مورد نیازچقدر است؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
۰
اگر می‌خواهید برنج را آبکش کنید باید پنج تا شش ساعت قبل از پخت، خیس کنید. به ترتیبی که برنج را با آب ولرم دوبار شست و شودهید وهنگام شستن توجه داشته باشید، برنج را زیاد چنگ نزنید. پس از شستن به نسبت هرکیلو گرم برنج، ۵۰۰ گرم سنگ نمک را بشویید و در کیسه یا دستمال تمیزی قرار دهید و روی برنج بگذارید. برنج‌های ایرانی هر چقدر نمک بیشترداشته باشد، با کیفیت‌تر است، ولی برنج خارجی هرچقدرکمترخیس باشد با کیفیت در می‌آید. برنج هنگام پخته شدن نباید ترک خورده و له شود. بعضی از برنج‌ها جوش زیادی می‌خواهد و بعضی از آن‌ها در جوش کمتر پخته می‌شود. اگر برنج به حالت چلو استفاده می‌شود، کمی دوغ یا سرکه یا آب لیمو به آب بیفزایید تا رنگ برنج سفیدتر شود سپس آن را در آبکش بریزید. در صورتی که برنج شور بود، کمی آب دست (آب گرم) روی برنج بریزید.

نکته:عاملی که موجب تفاوت در نتیجه کار پختن برنج می‌شود، اول میزان جوشاندن برنج و دوم میزان آبی است که به صورت آب و روغن یا تنهایی به برنج اضافه می‌شود. این آب به هنگام دم افتادن برنج، تبخیر و به علت خارج نشدن در فضای بسته قابلمه جذب برنج می‌شود و هر چه مقدارش بیشتر باشد برنج را نرم‌تر یا له می‌کند.

پس نتیجه می‌گیریم مقدار آبی که به برنج اضافه می‌کنیم نباید زیاد باشد به عنوان مثال برای پنج پیمانه پلوپز برنج ایرانی سه تا چهار قاشق آب (با عرق هل یا دارچین در صورت تمایل) کافی است و برای همین مقدار از برنج خارجی اگر کمی بیشتر هم شد مانعی ندارد. حتی این مقدار را می‌توان هنگامی که برنج نرم یا زنده‌تر در آبکش ریخته شده است تغییر داد.

بهتر است بعد از این‌که برنج را در قابلمه می‌ریزیم هیچ چیزی به آن اضافه نکنیم فقط کمی آب برای تولید بخار می‌افزاییم، چون با غذا‌های چرب میانه خوبی نداریم روغن اضافه نمی‌کنیم و در صورت لزوم مقداری روغن حیوانی گرم نشده را سر میز غذا می‌آوریم تا هر کسی که تمایل دارد از آن استفاده کند.
منبع: خراسان
خیس کردن برنج باید چقدر طول بکشد؟ میزان نمک مورد نیازچقدر است؟
اگر می‌خواهید برنج را آبکش کنید باید پنج تا شش ساعت قبل از پخت، خیس کنید. به ترتیبی که برنج را با آب ولرم دوبار شست و شودهید وهنگام شستن توجه داشته باشید، برنج را زیاد چنگ نزنید. پس از شستن به نسبت هرکیلو گرم برنج، ۵۰۰ گرم سنگ نمک را بشویید و در کیسه یا دستمال تمیزی قرار دهید و روی برنج بگذارید. برنج‌های ایرانی هر چقدر نمک بیشترداشته باشد، با کیفیت‌تر است، ولی برنج خارجی هرچقدرکمترخیس باشد با کیفیت در می‌آید. برنج هنگام پخته شدن نباید ترک خورده و له شود. بعضی از برنج‌ها جوش زیادی می‌خواهد و بعضی از آن‌ها در جوش کمتر پخته می‌شود. اگر برنج به حالت چلو استفاده می‌شود، کمی دوغ یا سرکه یا آب لیمو به آب بیفزایید تا رنگ برنج سفیدتر شود سپس آن را در آبکش بریزید. در صورتی که برنج شور بود، کمی آب دست (آب گرم) روی برنج بریزید.

نکته:عاملی که موجب تفاوت در نتیجه کار پختن برنج می‌شود، اول میزان جوشاندن برنج و دوم میزان آبی است که به صورت آب و روغن یا تنهایی به برنج اضافه می‌شود. این آب به هنگام دم افتادن برنج، تبخیر و به علت خارج نشدن در فضای بسته قابلمه جذب برنج می‌شود و هر چه مقدارش بیشتر باشد برنج را نرم‌تر یا له می‌کند.

پس نتیجه می‌گیریم مقدار آبی که به برنج اضافه می‌کنیم نباید زیاد باشد به عنوان مثال برای پنج پیمانه پلوپز برنج ایرانی سه تا چهار قاشق آب (با عرق هل یا دارچین در صورت تمایل) کافی است و برای همین مقدار از برنج خارجی اگر کمی بیشتر هم شد مانعی ندارد. حتی این مقدار را می‌توان هنگامی که برنج نرم یا زنده‌تر در آبکش ریخته شده است تغییر داد.

بهتر است بعد از این‌که برنج را در قابلمه می‌ریزیم هیچ چیزی به آن اضافه نکنیم فقط کمی آب برای تولید بخار می‌افزاییم، چون با غذا‌های چرب میانه خوبی نداریم روغن اضافه نمی‌کنیم و در صورت لزوم مقداری روغن حیوانی گرم نشده را سر میز غذا می‌آوریم تا هر کسی که تمایل دارد از آن استفاده کند.
منبع: خراسان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید