جهانپور در پاسخ به این سوال که موارد مشکوک در کدام شهر‌ها و استان‌ها بوده اند، گفت: موارد مشکوک در شهر‌های یزد، مشهد، تبریز، زنجان و اصفهان، بوده اند که خوشبختانه نتایج آزمایشات همه آن‌ها منفی بود.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
جهانپور در پاسخ به این سوال که موارد مشکوک در کدام شهر‌ها و استان‌ها بوده اند، گفت: موارد مشکوک در شهر‌های یزد، مشهد، تبریز، زنجان و اصفهان، بوده اند که خوشبختانه نتایج آزمایشات همه آن‌ها منفی بود.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
۰

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، نحوه مراقبت از افراد مشکوک به کرونا ویروس را متفاوت با کسانی دانست که در قرنطینه بودند.

کیانوش جهانپور در رابطه با اینکه موارد مشکوک به کرونا ویروس در کشور چگونه کنترل و مراقبت می‌شوند، گفت: این افراد قرنطینه نمی‌شوند، بلکه با مشاهده علائم مشکوک به کرونا ویروس، در بخش «ایزوله منفی» تحت مراقبت و کنترل قرار می‌گیرند.

وی با عنوان این مطلب که موارد مشکوک به کرونا ویروس داشته ایم که بعد از مراقبت، نتایج آزمایش همه آن‌ها منفی بود، افزود: بعد از اینکه مشخص شد هیچ کدام از موارد مشکوک به کرونا ویروس مبتلا نبوده اند، از بیمارستان ترخیص شدند.

جهانپور در پاسخ به این سوال که موارد مشکوک در کدام شهر‌ها و استان‌ها بوده اند، گفت: موارد مشکوک در شهر‌های یزد، مشهد، تبریز، زنجان و اصفهان، بوده اند که خوشبختانه نتایج آزمایشات همه آن‌ها منفی بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر کنترل و مراقبت دقیق از مسافران ورودی از چین به کشور تاکید کرد و افزود: رصد مسافران ورودی از چین، به دقت انجام می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50