در پی بارش شدید باران و سیل در بخش‌هایی از آمریکا، در ایالت «می سی سی پی» وضعیت اضطراری اعلام شد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸
در پی بارش شدید باران و سیل در بخش‌هایی از آمریکا، در ایالت «می سی سی پی» وضعیت اضطراری اعلام شد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
نیست ما امن و امانیم !!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو