در بررسی نام گذاری معابر مطرح شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن، دو معبر را به نام مرحوم پرویز دهداری، مربی سابق تیم ملی فوتبال و دکتر مجتهدی ،موسس دانشگاه شریف نام گذاری کردند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن، دو معبر را به نام مرحوم پرویز دهداری، مربی سابق تیم ملی فوتبال و دکتر مجتهدی ،موسس دانشگاه شریف نام گذاری کردند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳
۰

در یکصد و نود و نهمین جلسه شورا ادامه بررسی سی و هفتمین تا سی و نهمین صورت جلسه کمیسیون نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن شهر تهران در دستور قرار گرفت.

در یکی از بند های این صورت جلسه، تغییر نام خیابان شیراز، واقع در منطقه یک به نام قشم مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

محسن هاشمی رییس شورا در این ارتباط گفت: باید توجه داشت که برخی نام ها به دلیل زیاد بودن و تکرار آنها تغییر می کند. اما در این بین نام هایی که قشر زیادی از شهروندان آن معابر را به آن نام می شناسند را تغییر ندهیم.

وی افزود: شیراز نام شهری است که دوستداران بسیاری دارد و تغییر آن با اینکه خیابان دیگری در منطقه 3 در تهران به این نام وجود دارد، می تواند موجب برانگیختن حساسیت ها شود. نظیر آنچه در خصوص خیابان تختی، واقع در منطقه یک رخ داد و هنوز هم در این خصوص هر چقدر توضیح می دهیم که نام های پر تکرار می توانند در برخی معابر تغییر کنند، تا جا برای نام اشخاص دیگر باز شود، کفایت نمی کند.

حجت نظری نیز در خصوص تغییر نام خیابان شیراز گفت: خیابان شیراز در محله ونک را همه می شناسند. لذا اگر می خواهیم این سیاست را داشته باشیم که نام های پر تکرار حذف نشوند، ما اصلا معبری را تغییر نام ندهیم، چون هر تغییر نامی مخالفی دارد.

وی ادامه داد: با این کار ما شهروندان را سر در گم می کنیم . چرا که برای یک اسم، باید به 10 آدرس بروند و اینکه اتفاق خوبی که دارد می افتد و نام مشاهیر جدید بر معابر شهر گذاشته می شود، ابتر می ماند.

نظری افزود: ما باید با خودمان تکلیفمان را روشن کنیم. اگر می خواستیم این روند را در پیش بگیریم، پس نباید نام سردار سلیمانی را هم بر بزرگراه رسالت می نهادیم. چون نام رسالت هم بر سالها بر بزرگراه رسالت بود، و به این نام شناخته شده بود.

وی افزود: این را هم باید در نظر بگیریم که ما معبر جدید نداریم.

محمد جواد حق شناس نیز گفت: نمی توانیم قاعده ای را برای این جلسه بگذاریم و فردا قاعده ای دیگر را در پیش گیریم.

حق شناس با انتقاد از برخی مخالفت ها با حذف نام های پر تکرار گفت: امکان ندارد در یک خانواده هم ، نام فرزند ها تکرار شود. چرا که نام وجه ممیز از شناسه ها است. لذا شما در هیچ پایتخت مهم اروپایی هم نام مشابه نمی بینید.

وی ادامه داد: آیا باید بپذیریم که در شهر 30 معبر به نام مطهری داشته باشیم . شیراز شهر بزرگی است، و مهمترین شهر زندگی من شیراز است. اما آیا قشم شهر و جزیره ی مهمی نیست ؟

وی افزود: ما باید نام های مهم ایران را در تهران داشته باشیم. ولی عملا داریم بر روی آنها خط می کشیم، به طوریکه جای مهمی مانند قشم از این امر محروم می شود، جزیره ای که از بحرین هم بزرگتر است. کمی توجه کنیم به مسیری که داریم می رویم.

در نهایت تغییر نام خیابان شیراز به تصویب نرسید.

در ادامه بررسی نام گذاری معابر، تغییر نام خیابان یگانه در منطقه 6 به نام استاد اکبر رادی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون نام گذاری شورا در این خصوص نیز گفت: در امتداد اقدام خوب شورا در نام گذاری معبر های کنار هم در منطقه 3 به نام شاعران، نشست هایی با خانه تئاتر برگزار شد که آنان نیز چنین درخواستی داشتند که در کنار خانه هنرمندان معبری به نام استاد اکبر رادی نام گذاری شود. هفته گذشته هم نام استاد ممیز بر یکی از معابر مجاور خانه هنرمندان نهاده شد. در نهایت تغییر نام خیابان یگانه به نام استاد اکبر رادی به تصویب رسید.

در ادامه یکی دیگر از مواردی که مورد بحث قرار گرفت، تغییر نام بلوار طبیعت در منطقه 22 به نام بلوار تالش بود.

در ابتدا ناهید خداکرمی با این تغییر نام مخالفت کرد و گفت: نام طبیعت با دریاچه خلیج فارس هارمونی دارد و نباید تغییر کند.

حجت نظری نیز گفت: نام طبیعت هم از نام های تکراری است و نکته دیگر این است که این مورد از درخواست های انجمن تالشی ها است که بیش از یکسال می شود این مورد را پیگیری می کنند.

زهرا صدر اعظم نوری نیز گفت : تهران، ایران کوچک است و هدفی که کمیسیون فرهنگی دارد، در شناساندن نقاط مختلف کشور در تهران بسیار با ارزش است، و ما اگر بتوانیم فضاهایی را در منطقه 22 که منطقه جدید التاسیس هم هست، ایجاد کنیم که نام شهر های مختلف کشور پشت سر هم آورده شود ،تداعی کننده این هدف خواهد بود.

وی ادامه داد: اما در مورد بلوار طبیعت باید گفت، دریاچه خلیج فارس مظهر محیط زیست است. بنابراین نام بلوار طبیعت خیلی همخوانی دارد و تالش سنخیتی ندارد. از این جهت پیشنهاد می کنم ، نام طبعیت باقی بماند.

حسن خلیل آبادی نیز گفت: همانطور که در تغییر نام خیابان شیراز گفتند تعلق خاطر شیرازی ها در آن خیابان زیاد است. اینجا هم به درخواست انجمن تالشی این مورد مطرح شده است. لذا اینجا هم باید رای موافق بدهیم.

در نهایت تغییر نام بلوار طبیعت به بلوار تالش رای نیاورد.

در ادامه بررسی صورتجلسه های کمیسیون نام گذری تغییر نام میدان سما در منطقه 2 واقع در خیابان طرشت به نام استاد علی مجتهدی، موسس دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی قرار گرفت.

حق شناس در توضیح این مورد نیز گفت: ما سعی کردیم این نام گذاری در معابر همجوار دانشگاه شریف صورت گیرد و این معبر پیشنهاد شد.

مرتضی الویری گفت: حرمت استاد مجتهدی بر کسی پوشیده نیست. اما اسامی که مردم با آن خو گرفتند را نباید تغییر داد.

مجید فراهانی نیز گفت: میدان سما یک میدان جدید التاسیس است، و لذا جایی نیست که در بین مردم مصطلح شده باشد.

وی ادامه داد: در عین حال جای تاسف دارد که در شهر ما، شخصیتی مانند دکتر مجتهدی هیچ خیابانی به نامشان نیست .

در نهایت این تغییر نام به تصویب رسید.

یکی دیگر از موارد مورد بحث نام گذاری معابر، تغییر نام خیابان ابن سینا در منطقه 6 به نام بی بی مریم بختیاری بود.

حق شناس در توضیح این نام گذاری گفت: سردار بزرگ بی بی مریم بختیاری، از زنان سلحشور زاگرس است که با پیشنهاد و اعضای زن شورا تصمیم بر این شد تا معبری به نام این شخصیت بزرگ نام گذاری شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه نام ابن سینا در منطقه مرکزی تهران از میدان بهارستان تا میدان سپاه از خیلی سال پیش نهاده شده است.

سید محمود میر لوحی به عنوان مخالف نیز گفت: ابن سینا عنوان بزرگی در فرهنگ و تاریخ کشور ما است و لذا اگر بخواهیم این نام را تغییر دهیم، جدای از اینکه حق مطلب را در خصوص بی بی مریم ادا نمی کنیم، سبب بی اعتنایی به تاریخ و فرهنگی کشور هم می شویم.

مرتضی الویری نیز گفت: ابن سینا شخصیت جهانی است و کشور های دیگر، خیابان هایی به نام ابن سینا دارند. لذا این اقدام سبب آبروریزی شورا می شود، و ضربه بزرگی هم به بی بی مریم خواهیم زد.

در نهایت این مورد رای نیاورد.

در تغییر نام ادامه گذر شیشه مینا، واقع در منطقه 22 به نام مرحوم پرویز دهداری، مربی اسبق تیم ملی فوتبال نیز به رای گذاشته شد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50