دریاچه «ایسه ئو» در ایتالیا میزبان ابتکاری از هنرمند بلغاری است، که راه رفتن روی آب از طریق پل‌های شناور را ممکن کرده است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳
دریاچه «ایسه ئو» در ایتالیا میزبان ابتکاری از هنرمند بلغاری است، که راه رفتن روی آب از طریق پل‌های شناور را ممکن کرده است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو