گور‌های دسته جمعی همواره با نشانه‌هایی از ترس و وحشت همراهند. گور‌های دسته جمعی اغلب یادگاری از جنگ، بیماری‌های همه گیر، کشتار‌های بی رحمانه، نسل کشی‌ها و... هستند. این گور دسته جمعی نیز یادگاری از دوران طاعون در اروپا محسوب می‌شود.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
۰
ظهور و توسعه طاعون طی قرون وسطی در اروپا منجر به مرگ‌هایی دردناک و گسترده شده که بعد‌ها به نام "مرگ سیاه" شناخته می‌شد.

فاجعه مرگ و میر سیاه در قرن چهاردهم در انگلیس به حدی بود که براساس یافته‌های جدید، این گور دسته جمعی برای به خاک سپردن شمار زیادی از قربانیان در یک بیمارستان روستایی حفر شده بود. براساس یک مطالعه جدید، بقایای ۴۸ نفر، از جمله ۲۱ کودک، در این گور دسته جمعی دیده شده است.

در کمتر از دو سال، مرگ سیاه تقریباً نیمی از زندگی مردم در انگلستان را بین سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹ به سمت مرگ سوق داد. گور‌های دسته جمعی در شهر‌های بزرگ قرون وسطای انگلیس نشان داده اند که میزان مرگ و میر تا چه حد بوده است، اما این نخستین باری است که یک گور دسته جمعی در منطقه‌ای روستایی کشف می‌شود.

نکته ناراحت کننده این است که این ۴۸ نفر احتمالا به علت مشکلات مالی و مسائلی حاشیه‌ای مشابه مثل کمبود امکانات برای خاکسپاری به این شکل و جمعی به خاک سپرده شده اند. این در حالی است که افراد متمول یا وابسته به خانواده‌های معتبر در همان دوران با دقت و مراسم تشریفاتی دفن می‌شده اند.

محققان بر این باورند که احتمالا بخشی از این قربانیان مرگ سیاه از شهر‌های پر ازدحام گریخته اند، ولی بازهم در مناطق حومه شهر به دام بیماری کشیده شده اند و جان باخته اند. بر اساس گزارش‌های مورخان آن زمان، بیمارستان‌های قرون وسطایی مؤسسات مذهبی بودند که خدمات متنوعی را به نیازمندان ارائه می‌دادند، از جمله کمک به مسافران، ارائه صدقه به فقرا و کمک به مریضان و جان باختگان.

باستان شناسان از سال ۲۰۱۱ به بررسی این منطقه پرداخته اند، ولی این بزرگ‌ترین کشف در منطقه بررسی‌ها محسوب می‌شود. در زمان مرگ این افراد از یک ساله تا ۴۵ ساله بودند که بسیاری از آن‌ها بین یک تا ۱۷ سالگی درگذشتند. هیچ نوزادانی کمتر از ۱۲ ماهه بین قربانیان پیدا نشد.
منبع: انتخاب
گور‌های دسته جمعی همواره با نشانه‌هایی از ترس و وحشت همراهند. گور‌های دسته جمعی اغلب یادگاری از جنگ، بیماری‌های همه گیر، کشتار‌های بی رحمانه، نسل کشی‌ها و... هستند. این گور دسته جمعی نیز یادگاری از دوران طاعون در اروپا محسوب می‌شود.
ظهور و توسعه طاعون طی قرون وسطی در اروپا منجر به مرگ‌هایی دردناک و گسترده شده که بعد‌ها به نام "مرگ سیاه" شناخته می‌شد.

فاجعه مرگ و میر سیاه در قرن چهاردهم در انگلیس به حدی بود که براساس یافته‌های جدید، این گور دسته جمعی برای به خاک سپردن شمار زیادی از قربانیان در یک بیمارستان روستایی حفر شده بود. براساس یک مطالعه جدید، بقایای ۴۸ نفر، از جمله ۲۱ کودک، در این گور دسته جمعی دیده شده است.

در کمتر از دو سال، مرگ سیاه تقریباً نیمی از زندگی مردم در انگلستان را بین سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹ به سمت مرگ سوق داد. گور‌های دسته جمعی در شهر‌های بزرگ قرون وسطای انگلیس نشان داده اند که میزان مرگ و میر تا چه حد بوده است، اما این نخستین باری است که یک گور دسته جمعی در منطقه‌ای روستایی کشف می‌شود.

نکته ناراحت کننده این است که این ۴۸ نفر احتمالا به علت مشکلات مالی و مسائلی حاشیه‌ای مشابه مثل کمبود امکانات برای خاکسپاری به این شکل و جمعی به خاک سپرده شده اند. این در حالی است که افراد متمول یا وابسته به خانواده‌های معتبر در همان دوران با دقت و مراسم تشریفاتی دفن می‌شده اند.

محققان بر این باورند که احتمالا بخشی از این قربانیان مرگ سیاه از شهر‌های پر ازدحام گریخته اند، ولی بازهم در مناطق حومه شهر به دام بیماری کشیده شده اند و جان باخته اند. بر اساس گزارش‌های مورخان آن زمان، بیمارستان‌های قرون وسطایی مؤسسات مذهبی بودند که خدمات متنوعی را به نیازمندان ارائه می‌دادند، از جمله کمک به مسافران، ارائه صدقه به فقرا و کمک به مریضان و جان باختگان.

باستان شناسان از سال ۲۰۱۱ به بررسی این منطقه پرداخته اند، ولی این بزرگ‌ترین کشف در منطقه بررسی‌ها محسوب می‌شود. در زمان مرگ این افراد از یک ساله تا ۴۵ ساله بودند که بسیاری از آن‌ها بین یک تا ۱۷ سالگی درگذشتند. هیچ نوزادانی کمتر از ۱۲ ماهه بین قربانیان پیدا نشد.
منبع: انتخاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید