بدون شک جذابیّت جواهرات در سنگ‌های قیمتی نِمود پیدا می‌کند. سنگ‌های قیمتی علاوه بر رنگ‌های شگفت‌انگیز، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آن‌ها را متفاوت می‌سازد، برای مثال سنگ جمشت (آمیتیست) دارای محدوده مغناطیسی مثبت و مفید برای جسم است، برعکس دستگاه‌های الکترونیکی که مغناطیسی مضر برای بدن را تولید می‌کنند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۸
بدون شک جذابیّت جواهرات در سنگ‌های قیمتی نِمود پیدا می‌کند. سنگ‌های قیمتی علاوه بر رنگ‌های شگفت‌انگیز، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آن‌ها را متفاوت می‌سازد، برای مثال سنگ جمشت (آمیتیست) دارای محدوده مغناطیسی مثبت و مفید برای جسم است، برعکس دستگاه‌های الکترونیکی که مغناطیسی مضر برای بدن را تولید می‌کنند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۸
۰
منبع: تابناک
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو