نتایج یک پژوهش انجام‌شده توسط دانشمندان آمریکایی، نشان می‌دهد تغییر رژیم غذایی از گوشت به غذا‌های گیاهی، می‌تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی را کاهش دهد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰
۰
محیط میکروبی روده، شامل مجموعه‌ای از میکروب‌های مختلف است که مجموعاً نقش مهمی در سوخت و ساز، جذب مواد مغذی، حفظ سطوح انرژی و واکنش‌های ایمنی بدن دارند. هنگامی که این باکتری‌ها، مواد مغذی موجود در غذا‌های حیوانی نظیر گوشت قرمز را هضم می‌کنند، ماده‌ای تحت عنوان تری متیل آمین ان-اکسید یا به اختصار TMAO تولید می‌شود که با افزایش خطر حملات قلبی و ابتلا به بیماری عروق کرونر مرتبط است.

به همین دلیل بر اساس یافته جدید، برقراری یک رژیم غذایی گیاهی و کاهش مصرف گوشت بالاخص گوشت قرمز، می‌تواند با کم کردن از میزان TMAO تولید شده در بدن، خطرات فوق را کاهش دهد.

در این رابطه، مطالعه‌ای توسط محققان دانشگاه تولان و دانشگاه استانفورد انجام شده است که در آن، وضعیت ۷۶۰ زن ۳۰ تا ۵۵ سال را مورد بررسی قرار گرفته است. از خانم‌های فوق خواسته شد تا داده‌های مربوط به الگو‌های رژیم غذایی، عادت به سیگار کشیدن و میزان فعالیت بدنی خود را درکنار سایر اطلاعات جمعیتی گزارش دهند.

ضمناً از مشارکت کنندگان فوق، دو نمونه خون به فاصله ۱۰ سال از یکدیگر گرفته شد. محققان سپس میزان ماده TMAO را در نمونه‌های خونی فوق مورد بررسی قرار دادند و سعی کردند بین این میزان، با وضعیت قلبی زنان، رابطه‌ای را به دست بیاورند.

بدین منظور آن‌ها خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را با تغییر در سطح TMAO در بدن در طول دوره پیگیری زنان محاسبه کردند و بررسی کردند که چگونه کیفیت رژیم غذایی می‌تواند ارتباط بین TMAO و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را تغییر دهد.

نتایج بررسی‌ها نشان داد زنانی که به بیماری عروق کرونر مبتلا شده بودند، غلظت بالاتری از TMAO در خونشان بود و ضمناً دارای BMI بالاتر، سابقه خانوادگی سکته قلبی و رژیم غذایی غیر سالمی بودند که در آن مقدار سبزیجات، کم و محصولات حیوانی زیادتر بود.

بر همین اساس، مشاهده شد احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در افرادی که بیشترین افزایش را در سطح TMAO را در خون خود در طول مطالعه داشتند، ۶۷ درصد بود.

این یافته‌های پژوهشی که بار دیگر بر اهمیت کاهش مصرف گوشت و توجه بیشتر به سبزیجات و میوه‌ها در رژیم غذایی اشاره دارند، در نشریه بین المللی Journal of the American College of Cardiology. منتشر شده‌اند.منبع:سیناپرس
نتایج یک پژوهش انجام‌شده توسط دانشمندان آمریکایی، نشان می‌دهد تغییر رژیم غذایی از گوشت به غذا‌های گیاهی، می‌تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی را کاهش دهد.
محیط میکروبی روده، شامل مجموعه‌ای از میکروب‌های مختلف است که مجموعاً نقش مهمی در سوخت و ساز، جذب مواد مغذی، حفظ سطوح انرژی و واکنش‌های ایمنی بدن دارند. هنگامی که این باکتری‌ها، مواد مغذی موجود در غذا‌های حیوانی نظیر گوشت قرمز را هضم می‌کنند، ماده‌ای تحت عنوان تری متیل آمین ان-اکسید یا به اختصار TMAO تولید می‌شود که با افزایش خطر حملات قلبی و ابتلا به بیماری عروق کرونر مرتبط است.

به همین دلیل بر اساس یافته جدید، برقراری یک رژیم غذایی گیاهی و کاهش مصرف گوشت بالاخص گوشت قرمز، می‌تواند با کم کردن از میزان TMAO تولید شده در بدن، خطرات فوق را کاهش دهد.

در این رابطه، مطالعه‌ای توسط محققان دانشگاه تولان و دانشگاه استانفورد انجام شده است که در آن، وضعیت ۷۶۰ زن ۳۰ تا ۵۵ سال را مورد بررسی قرار گرفته است. از خانم‌های فوق خواسته شد تا داده‌های مربوط به الگو‌های رژیم غذایی، عادت به سیگار کشیدن و میزان فعالیت بدنی خود را درکنار سایر اطلاعات جمعیتی گزارش دهند.

ضمناً از مشارکت کنندگان فوق، دو نمونه خون به فاصله ۱۰ سال از یکدیگر گرفته شد. محققان سپس میزان ماده TMAO را در نمونه‌های خونی فوق مورد بررسی قرار دادند و سعی کردند بین این میزان، با وضعیت قلبی زنان، رابطه‌ای را به دست بیاورند.

بدین منظور آن‌ها خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را با تغییر در سطح TMAO در بدن در طول دوره پیگیری زنان محاسبه کردند و بررسی کردند که چگونه کیفیت رژیم غذایی می‌تواند ارتباط بین TMAO و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را تغییر دهد.

نتایج بررسی‌ها نشان داد زنانی که به بیماری عروق کرونر مبتلا شده بودند، غلظت بالاتری از TMAO در خونشان بود و ضمناً دارای BMI بالاتر، سابقه خانوادگی سکته قلبی و رژیم غذایی غیر سالمی بودند که در آن مقدار سبزیجات، کم و محصولات حیوانی زیادتر بود.

بر همین اساس، مشاهده شد احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر در افرادی که بیشترین افزایش را در سطح TMAO را در خون خود در طول مطالعه داشتند، ۶۷ درصد بود.

این یافته‌های پژوهشی که بار دیگر بر اهمیت کاهش مصرف گوشت و توجه بیشتر به سبزیجات و میوه‌ها در رژیم غذایی اشاره دارند، در نشریه بین المللی Journal of the American College of Cardiology. منتشر شده‌اند.منبع:سیناپرس
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید