حسینی میلانی:
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: معدن سنگ سبز، واقع در کوی فراز در منطقه ۲ شهرداری، مجددا فعال شده و بیم آن می‌رود که فعالیت این معدن تخریب کوهستان را شدت بخشیده و در ایام بارندگی، خطر سیلاب را برای مناطق کوهستانی پایین‌دست ایجاد ‌کند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: معدن سنگ سبز، واقع در کوی فراز در منطقه ۲ شهرداری، مجددا فعال شده و بیم آن می‌رود که فعالیت این معدن تخریب کوهستان را شدت بخشیده و در ایام بارندگی، خطر سیلاب را برای مناطق کوهستانی پایین‌دست ایجاد ‌کند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
۰

 

 سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در یکصد و نود و نهمین جلسه علنی صحن شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: ارتفاعات توچال جنوبی به عنوان یکی از نمادهای مهم میراث طبیعی تهران، از گذشته تحت حفاظت شهرداری به عنوان حریم شمالی پایتخت بوده است.
وی با اشاره به فعالیت یک معدن در ارتفاعات توچال جنوبی، اظهار داشت: متاسفانه معدن سنگ سبز، واقع در کوی فراز، در منطقه ۲ شهرداری، اخیرا مجددا فعال شده و بیم آن می‌رود که فعالیت این معدن، تخریب کوهستان را شدت بخشیده و در ایام بارندگی، خطر سیلاب را برای مناطق کوهستانی پایین دست ایجاد کند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: با توجه به ماده ۶۰ برنامه سوم، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم، در اسرع وقت و در چارچوب ضوابط قانونی حفاظت از حریم، و با همکاری اداره کل محیط زیست تهران، عملیات معدن‌کاری را در منطقه مذکور متوقف کرده و گزارش دقیقی درباره احیای منابع طبیعی عرصه مذکور به شورای شهر ارسال کند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو