مره‌صدق :
نماینده مردم کلیمیان در مجلس گفت: نماینده‌ای که از مردم برای خدمت در مجلس رأی می‌گیرد، اما برخلاف مصالح ملی و ارزش‌های اخلاقی گام برمیدارد، تبهکار است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
نماینده مردم کلیمیان در مجلس گفت: نماینده‌ای که از مردم برای خدمت در مجلس رأی می‌گیرد، اما برخلاف مصالح ملی و ارزش‌های اخلاقی گام برمیدارد، تبهکار است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
۰

سیامک مره صدق  با اشاره به رد صلاحیت ۷۰ نفر از نمایندگان فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف مجلس در نظارت و عملکرد نمایندگان، گفت: نماینده‌ای که از مردم برای خدمت در مجلس رأی می گیرد، اما قدمی برخلاف مصالح ملی و ارزشهای اخلاقی بر می دارد، به اعتقاد بنده حتی لفظ خیانت هم برای او کم است و بهترین عنوان برای این نمایندگان، تبهکاری است.

وی با بیان اینکه این اقدام نمایندگان، آسیب زدن به اعتماد مردم و لایه های زیرین نظام تلقی می شود، ادامه داد: سوء استفاده‌گری از رأی مردم، به رابطه ملت و نظام لطمه وارد می کند.

مره صدق تاکید کرد: به اعتقاد بنده این جرم باید به عنوان جرائم امنیتی شناخته و با آن برخورد شود چرا که وقتی یک سیاستمدار از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده می کند، با فردی عادی بسیار متفاوت است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولان باید مبلغ اقتصاد مقاومتی باشند، اظهار داشت: اگر مسئولان پایبند به اقتصاد مقاومتی نباشند، این مسئله خود فاجعه می آفریند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس با بیان اینکه خطای اقتصادی یک نماینده مجلس با گران فروشی یک بازاری و رشوه گرفتن یک کارمند ساده بسیار متفاوت است، افزود: در این شرایط، در مرحله اول جیب مردم آسیب می بیند اما در بُعد دیگر اعتماد مردم آسیب می بیند که این مسئله برخلاف منافع ملی است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. همچنین این درست همان چیزی است که دشمنان نظام به دنبال آن هستند.

وی بیان کرد: مطمئناً با توجه به سیستم های امنیتی کشور برخی افراد نمی توانند به راحتی به اهداف خود برسند، لذا نظارت عالی که توسط مقام معظم رهبری در ایران وجود دارد همیشه از شکل گیری این خطاها جلوگیری کرده است و نمی گذارد خطاها به مرحله غیر قابل برگشت برسد.

مره صدق در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاهراه های بروز مفاسد در مجلس دهم چه مواردی بوده است، گفت: بنده به دلیل اینکه با اینگونه مسائل در مجلس هیچ آشنایی ندارم، می توانم بگویم که اطلاعی هم از این موارد ندارم.

این نماینده مجلس در ارزیابی خود درباره لابی‌گری‌های مجلس، گفت: لابی‌گری به تنهایی بار منفی ندارد و ممکن است چند نماینده در مجلس برای یک اقدام مثبت با هم همفکر باشند که البته می تواند عکس این مسئله هم رخ دهد، یعنی برخی برای منافع فردی خود دست به لابی گری بزنند.

وی تاکید کرد: حتی ممکن است نماینده ای بیاید و در قالب استیضاح و سوال از یک وزیر از ابزار نظارتی مجلس برای رانت خواری استفاده کند که این مسئله هم امکان پذیر است.

مره صدق در ارزیابی خود از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این هیئت درباره مسائلی که باید ارجاع به مراجع قضایی اعمال می شد در چند مورد که بنده اطلاع داشتم درست عمل کرده است و وجود این هئیت نظارتی از نبودنش بهتر و موثرتر خواهد بود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس گفت: البته ما بشر هستیم و معصوم نیستیم لذا هر کسی که بگوید کارش درست بوده نمی توان به او اعتماد کرد. حتماً در هر کاری که توسط انسان انجام می گیرد خطاهایی وجود دارد، با این همه مهم این است که این خطاها عمدی نباشد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو