در بیمارستان کینگز کالج بریتانیا یه بیمار حین جراحی مغز برای بیرون آوردن یه تومور ویلون نواخته تا جراح اشتباها به مراکزی که نواختن رو کنترل می‌کنه آسیب نزنه. بیمار یه نوازندۀ حرفه‌ای ویولونه و جراحش یه ایرانی-انگلیسی به نام پروفسور کیومرث اشکان می باشد. بیمار کاملا شفا یافته است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
در بیمارستان کینگز کالج بریتانیا یه بیمار حین جراحی مغز برای بیرون آوردن یه تومور ویلون نواخته تا جراح اشتباها به مراکزی که نواختن رو کنترل می‌کنه آسیب نزنه. بیمار یه نوازندۀ حرفه‌ای ویولونه و جراحش یه ایرانی-انگلیسی به نام پروفسور کیومرث اشکان می باشد. بیمار کاملا شفا یافته است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
۰