پس از بارش برف سنگین اخیر در گیلان که موجب جان باختن تعدادی از هموطنان گیلانی و مسدود شدن راه‌ها و قطعی آب و برق بسیاری از شهروندان در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان شد، روستای ۱۴ خانواری لشکج لوشاده از توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل که یکی از روستا‌های خسارت دیده است، بارش سنگین برف و سقوط بهمن باعث تلفات دام و طیور و کلونی زنبور و تخریب جایگاه نگهداری دام‌ها شده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۵
پس از بارش برف سنگین اخیر در گیلان که موجب جان باختن تعدادی از هموطنان گیلانی و مسدود شدن راه‌ها و قطعی آب و برق بسیاری از شهروندان در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان شد، روستای ۱۴ خانواری لشکج لوشاده از توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل که یکی از روستا‌های خسارت دیده است، بارش سنگین برف و سقوط بهمن باعث تلفات دام و طیور و کلونی زنبور و تخریب جایگاه نگهداری دام‌ها شده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو