مدیرعامل شرکت عمران پردیس در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش سود وام واحد‌های مسکن مهر به ۱۸ درصد، گفت: این برنامه به هیچ وجه شامل افرادی نمی‌شود که واحد آن‌ها هنوز آماده نشده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸
مدیرعامل شرکت عمران پردیس در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش سود وام واحد‌های مسکن مهر به ۱۸ درصد، گفت: این برنامه به هیچ وجه شامل افرادی نمی‌شود که واحد آن‌ها هنوز آماده نشده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸
۰

مهدی هدایت درباره افزایش سود وام واحد‌های مسکن مهر به ۱۸ درصد اظهار کرد: به تازگی مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید ایران بحثی را درباره افزایش وام مسکن مهر به ۱۸ درصد مطرح کرده که این موضوع باعث بروز نگرانی‌هایی شده است.

وی تصریح کرد: این نگرانی‌ها برای مالکانی که واحد‌های خود را در شهر پردیس تحویل نگرفته‌اند به وجود آمده است.

وی ادامه داد: افزایش وام مسکن مهر شامل افرادی می‌شود که واحد آن‌ها چندین ماه است که بلوک‌ها شرایط سکونت دارد و عده‌ای هم در این واحد‌ها ساکن شده‌اند، اما برای دریافت دفترچه قسط مراجعه نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: افزایش سود وام به ۱۸ درصد به هیچ وجه شامل افرادی نمی‌شود که واحد آن‌ها هنوز آماده نشده است.

هدایت تاکید کرد: سود وام این افراد همان ۴ درصد است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو