موسیقی فقط یک هنر نیست بلکه ابزاری برای بیان و انتقال فرهنگ، تمدن و تاریخ یک ملت است که آمیخته با احساسات و عواطف انسانی به شوندگان عرضه می‌شود. سبک موسیقی که در جنوب کرمان مرسوم است تلفیقی از موسیقی بلوچی، بندری، عربی و فارسی است. معمولا نوا‌های محلی این سرزمین، محزون و پر از مویه‌های جانسوز هستند. به قول خود نوازنده‌ها سختی و فقر بسیاری که کشیدیم باعث شده تا ساز هایمان پر از سوز شوند. گرما، آب هوای خشک و بیابانی و جغرافیای کویری در این مویه‌ها بی تاثیر نبودند. البته نوا‌های شاد که در مجالس عروسی نواخته میشود در فرهنگ موسیقیایی مردم جنوب کرمان دیده می‌شود.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۹
موسیقی فقط یک هنر نیست بلکه ابزاری برای بیان و انتقال فرهنگ، تمدن و تاریخ یک ملت است که آمیخته با احساسات و عواطف انسانی به شوندگان عرضه می‌شود. سبک موسیقی که در جنوب کرمان مرسوم است تلفیقی از موسیقی بلوچی، بندری، عربی و فارسی است. معمولا نوا‌های محلی این سرزمین، محزون و پر از مویه‌های جانسوز هستند. به قول خود نوازنده‌ها سختی و فقر بسیاری که کشیدیم باعث شده تا ساز هایمان پر از سوز شوند. گرما، آب هوای خشک و بیابانی و جغرافیای کویری در این مویه‌ها بی تاثیر نبودند. البته نوا‌های شاد که در مجالس عروسی نواخته میشود در فرهنگ موسیقیایی مردم جنوب کرمان دیده می‌شود.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو