فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با پارسینه:
یک فعال سیاسی افزود:با این وجود شورای ائتلاف اصولگرایان در حال تدارک لیستی است که چهره‌های کارنامه‌دار را برای رای گرفتن از مردم انتخاب کند. به نظر من اگر اصولگرایان بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی به افکار عمومی تشریح کنند، مشکلی نخواهند داشت و می‌توانند به این امید باشند که اکثریتِ مجلس یازدهم را از آن خود ببینند.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
۰
به گزارش پارسینه؛ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: جدایی جبهه پایداری از شورای ائتلاف اصولگرایان اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل گمان نمی‌کنم، این مساله مشکلی برای فعالیت انتخاباتی اصولگرا‌ها ایجاد کند.

این فعال سیاسی در ادامه سخنانش گفت: ائتلاف اصولگرایان و در کل اینکه یک جریان سیاسی با یک لیست واحد به انتخابات ورود کند، موضوعی است که فی‌نفسه مهم است. بر همین اساس بهتر بود، پایداری‌ها خود را به نوعی با ساز و کار شورای ائتلاف هماهنگ می‌کردند تا از این طریق رای‌هایی که قرار است روز دوم اسفند به سبد اصولگرایان ریخته شود، چند پاره نشوند.

او افزود: با این وجود شورای ائتلاف اصولگرایان در حال تدارک لیستی است که چهره‌های کارنامه‌دار را برای رای گرفتن از مردم انتخاب کند. به نظر من اگر اصولگرایان بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی به افکار عمومی تشریح کنند، مشکلی نخواهند داشت و می‌توانند به این امید باشند که اکثریتِ مجلس یازدهم را از آن خود ببینند.

ایمانی با اشاره به مشارکت احتمالی مردم تاکید کرد: ببینید! مردم ایران نشان داده‌اند، کاری که باید در قبال نظام انجام بدهد را بدون کمترین کوتاهی انجام می‌دهند. پس حتی با وجود شرایط سخت و نارضایتی به حقی که دارند، نباید نسبت به میزان مشارکت و تعداد رای نگرانی زیادی داشته باشیم. انشاءالله مردم در دوم اسفند ماه برای بار چندم تعهد خود به نظام را ثابت خواهند کرد.

فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: نکته مهم این است که در ۱۰ روزی که تا روز برگزاری انتخابات مانده است، اشخاص و جریان‌ها کاری در راستای تنش و انشقاق انجام ندهند و همه تلاش‌شان فقط به ارایه برنامه معطوف شود تا انگیزهِ حضور در لایه‌های مختلف به وجود بیاید.

ناصر ایمانی در پایان صحبت‌هایش گفت: جمهوری اسلامی بیش از هر موضوع دیگری، به جمهوریت و نقش تک تکِ مردم در مناسبات مختلف اهمیت می‌دهد و مردم هم نسبت به این مساله آگاه هستند.
منبع: پارسینه
فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با پارسینه:
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
یک فعال سیاسی افزود:با این وجود شورای ائتلاف اصولگرایان در حال تدارک لیستی است که چهره‌های کارنامه‌دار را برای رای گرفتن از مردم انتخاب کند. به نظر من اگر اصولگرایان بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی به افکار عمومی تشریح کنند، مشکلی نخواهند داشت و می‌توانند به این امید باشند که اکثریتِ مجلس یازدهم را از آن خود ببینند.
به گزارش پارسینه؛ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: جدایی جبهه پایداری از شورای ائتلاف اصولگرایان اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل گمان نمی‌کنم، این مساله مشکلی برای فعالیت انتخاباتی اصولگرا‌ها ایجاد کند.

این فعال سیاسی در ادامه سخنانش گفت: ائتلاف اصولگرایان و در کل اینکه یک جریان سیاسی با یک لیست واحد به انتخابات ورود کند، موضوعی است که فی‌نفسه مهم است. بر همین اساس بهتر بود، پایداری‌ها خود را به نوعی با ساز و کار شورای ائتلاف هماهنگ می‌کردند تا از این طریق رای‌هایی که قرار است روز دوم اسفند به سبد اصولگرایان ریخته شود، چند پاره نشوند.

او افزود: با این وجود شورای ائتلاف اصولگرایان در حال تدارک لیستی است که چهره‌های کارنامه‌دار را برای رای گرفتن از مردم انتخاب کند. به نظر من اگر اصولگرایان بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی به افکار عمومی تشریح کنند، مشکلی نخواهند داشت و می‌توانند به این امید باشند که اکثریتِ مجلس یازدهم را از آن خود ببینند.

ایمانی با اشاره به مشارکت احتمالی مردم تاکید کرد: ببینید! مردم ایران نشان داده‌اند، کاری که باید در قبال نظام انجام بدهد را بدون کمترین کوتاهی انجام می‌دهند. پس حتی با وجود شرایط سخت و نارضایتی به حقی که دارند، نباید نسبت به میزان مشارکت و تعداد رای نگرانی زیادی داشته باشیم. انشاءالله مردم در دوم اسفند ماه برای بار چندم تعهد خود به نظام را ثابت خواهند کرد.

فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: نکته مهم این است که در ۱۰ روزی که تا روز برگزاری انتخابات مانده است، اشخاص و جریان‌ها کاری در راستای تنش و انشقاق انجام ندهند و همه تلاش‌شان فقط به ارایه برنامه معطوف شود تا انگیزهِ حضور در لایه‌های مختلف به وجود بیاید.

ناصر ایمانی در پایان صحبت‌هایش گفت: جمهوری اسلامی بیش از هر موضوع دیگری، به جمهوریت و نقش تک تکِ مردم در مناسبات مختلف اهمیت می‌دهد و مردم هم نسبت به این مساله آگاه هستند.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید