مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در گفتگو با پارسینه:
یک فعال اصولگرایی گفت:در چنین حالتی، طبیعتا به‌طور طبیعی تحقیق درباره یک نفر برای قشر‌هایی که فقط در آستانه انتخابات تحقیق کرده و جستجو می‌کنند تا اطلاعات خودشان را به حد کافی برسانند، کار برای‌شان بسیار سخت‌تر می‌کند. این رویکرد قطعا شایسته نیست و در واقع جفایی به پایگاه رای محسوب می‌شود.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵
۰
به گزارش پارسینه؛ عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: متاسفانه چهره‌های موجود در لیست گروه‌های سیاسی به گونه‌ای است که مردم را به سمت ناامید شدن هدایت می‌کند. این شرایط در حالی است که قطعا هر چه خواص در زمینه انتخابات اصولی‌تر عمل کنند کار را برای پایگاه رای‌شان آسان‌تر می‌کنند. اما متاسفانه با پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و کار‌هایی که ریشه در قدرت‌طلبی دارد، کار را برای رای دهنده‌ها سخت‌تر خواهد کرد.

این فعال اصولگرایی همچنین تصریح کرد: در چنین حالتی، طبیعتا به‌طور طبیعی تحقیق درباره یک نفر برای قشر‌هایی که فقط در آستانه انتخابات تحقیق کرده و جستجو می‌کنند تا اطلاعات خودشان را به حد کافی برسانند، کار برای‌شان بسیار سخت‌تر می‌کند. این رویکرد قطعا شایسته نیست و در واقع جفایی به پایگاه رای محسوب می‌شود.

سلیمی‌نمین افزود: البته این به این معنی نیست که مردم انگیزه‌شان برای رای دادن کمتر شود. به هر حال همه ایرانی‌ها باید خودشان را نسبت به نظام متعهد ببینند و بدون در نظر گرفتن بدرفتاری افراد، در روز انتخابات در کنار صندوق رای حاضر شوند.
او تاکید کرد: نظام به انتخابات مجلس احتیاج مبرم دارد. دقیقا به همین دلیل، هم سیاسیون و هم مردم باید حاشیه‌ها را کنار بگذارند تا انشاءالله نظام از این مقطع حساس به سلامت عبور کنند.

عباس سلیمی‌نمین گفت: مجلس به فرمایش امام در راس امور است و برای اینکه این نهاد مهم همچنان در راس امور بماند، همه باید به اندازه سهم خود تلاش کنند.
منبع: پارسینه
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در گفتگو با پارسینه:
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵
یک فعال اصولگرایی گفت:در چنین حالتی، طبیعتا به‌طور طبیعی تحقیق درباره یک نفر برای قشر‌هایی که فقط در آستانه انتخابات تحقیق کرده و جستجو می‌کنند تا اطلاعات خودشان را به حد کافی برسانند، کار برای‌شان بسیار سخت‌تر می‌کند. این رویکرد قطعا شایسته نیست و در واقع جفایی به پایگاه رای محسوب می‌شود.
به گزارش پارسینه؛ عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: متاسفانه چهره‌های موجود در لیست گروه‌های سیاسی به گونه‌ای است که مردم را به سمت ناامید شدن هدایت می‌کند. این شرایط در حالی است که قطعا هر چه خواص در زمینه انتخابات اصولی‌تر عمل کنند کار را برای پایگاه رای‌شان آسان‌تر می‌کنند. اما متاسفانه با پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و کار‌هایی که ریشه در قدرت‌طلبی دارد، کار را برای رای دهنده‌ها سخت‌تر خواهد کرد.

این فعال اصولگرایی همچنین تصریح کرد: در چنین حالتی، طبیعتا به‌طور طبیعی تحقیق درباره یک نفر برای قشر‌هایی که فقط در آستانه انتخابات تحقیق کرده و جستجو می‌کنند تا اطلاعات خودشان را به حد کافی برسانند، کار برای‌شان بسیار سخت‌تر می‌کند. این رویکرد قطعا شایسته نیست و در واقع جفایی به پایگاه رای محسوب می‌شود.

سلیمی‌نمین افزود: البته این به این معنی نیست که مردم انگیزه‌شان برای رای دادن کمتر شود. به هر حال همه ایرانی‌ها باید خودشان را نسبت به نظام متعهد ببینند و بدون در نظر گرفتن بدرفتاری افراد، در روز انتخابات در کنار صندوق رای حاضر شوند.
او تاکید کرد: نظام به انتخابات مجلس احتیاج مبرم دارد. دقیقا به همین دلیل، هم سیاسیون و هم مردم باید حاشیه‌ها را کنار بگذارند تا انشاءالله نظام از این مقطع حساس به سلامت عبور کنند.

عباس سلیمی‌نمین گفت: مجلس به فرمایش امام در راس امور است و برای اینکه این نهاد مهم همچنان در راس امور بماند، همه باید به اندازه سهم خود تلاش کنند.
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید