طی حکمی از سوی رییس شورای شهر تهران صورت گرفت؛
رییس شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی بهروز شیخ‌رودی را به عنوان معاون محاسبات و پایش عملکرد اداره کل اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران منصوب کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
رییس شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی بهروز شیخ‌رودی را به عنوان معاون محاسبات و پایش عملکرد اداره کل اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران منصوب کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
۰

ر اساس حکم صادره این انتصاب به پیشنهاد مدیر کل اداری و اجرایی شورا و تایید عضو ناظر رییس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورا شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است.
محسن هاشمی در این حکم لزوم ارتقا کارآمدی و کارایی نظام شورایی و مردم سالاری دینی و خدمت به مردم و مجموعه مدیریت شهری را مورد تاکید قرار داده است.معاونت محاسبات و پایش عملکرد در دوره پنجم با بازنگری در ساختار دبیرخانه شورا با هدف تقویت نظارت شورا بر اجرای برنامه پنج ساله و بودجه سالانه، هماهنگی و پشتیبانی امور حسابرسان و نظارت بر فعالیت قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تشکیل شده است.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو