وزیر امور خارجه چین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای ایرانی خود دیدار کرده و از واکنش تهران در برخورد با ویروس کرونا تقدیر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
وزیر امور خارجه چین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای ایرانی خود دیدار کرده و از واکنش تهران در برخورد با ویروس کرونا تقدیر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
۰

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و از واکنش این کشور به گسترش ویروس کرونا تقدیر کرده است.

وزیر امور خارجه چین خطاب به ظریف گفته است: شما اولین وزیر امور خارجه هستید که از زمان آغاز انتشار این ویروس، با مردم چین همدردی کردید، که بازتاب دوستی عمیق بین مردم دو کشور است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو