پیشنهاد پارسینه
به ابتکار شهرداری تهران انجام می شود؛
طبق آمارهای موجود، تهرانی ها دو برابر میانگین جهانی زباله تولید می کنند، این بدان معناست که در دهه های گذشته فرهنگ سازی مناسب در خصوص کاهش تولید و تفکیک پسماند از مبدا صورت نگرفته است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
۰

در این دوره از مدیریت شهری شاهد کاهش تولید پسماند در پایتخت از روزانه 7 هزار و 500 تن به 5 هزار و 300 تن بودیم که بخشی از این کاهش نتیجه اقداماتی است که در قالب طرح کاپ انجام می شود.

با اجرای گسترده این طرح روند کاهشی تولید پسماند در تهران ادامه پیدا می کند. ضمن اینکه پسماند تر یا آلی باقیمانده خلوص بهتری خواهد داشت و کمپوست بهتری حاصل می شود.

نکته حائز اهمیت در اجرای طرح کاپ این است که در قالب این طرح پسماندهای باقی مانده که مناسب تفکیک و کمپوست نیست هم تحت عنوان «ریجکت» با افزایش ظرفیت زباله سوز تبدیل به انرژی خواهد شد.

یکی از تجربیات جهانی در بحث کاهش تولید پسماند اجرای طرح هایی چون یک روز بدون پسماند است. در همین راستا، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد تا طرح «شنبه‌های بدون پسماند» را در پایتخت اجرا کند.

در قالب این طرح، شهروندان این فرصت را دارند که در طول هفته پسماندهای خشک خود را به روش های علمی که به آن ها آموزش می دهیم فشرده سازی و تفکیک کنند و در ابتدای هفته در اختیار نیروهای سازمان پسماند قرار دهند و در ازای آن مبلغی را دریافت کنند.

به طور قطع، یکی از بازوهای اجرایی ما در این زمینه دانش آموزان هستند. آموزش به این گروه نه تنها به کاهش تولید پسماند در سال های آینده کمک می کند بلکه موجب می شود هر یک از آن ها مروج و مبلغ این فرهنگ در خانواده خود باشند.

طرح شنبه ‌های بدون پسماند در گام اول در مدارس اجرایی خواهد شد و دانش آموزان این فرصت را دارند تا در ابتدای هفته پسماند خشک را تحویل دهند و در مقابل شهرداری تهران مبلغی را برای ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند از مبدا در اختیار مسئولان مدارس قرار دهد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو