اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸
اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸
۰
 همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام حسن عسکرى علیه السلام:

 خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَى ءٌ: الإیمانُ بِاللّه ِ. و نَفعُ الإخوانِ

دو خصلت است که بالاتر از آن‌ها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

تهذیب الاحکام، ج. ۷۸، ص. ۳۷۴
 
 
 
منبع:افکارنیوز
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50