یک بیوه هندی که برای سیر کردن شکم فرزندانش مجبور شده بود مو‌های سرش را بفروشد، به کمک شماری از مردم در شبکه مجازی، تا حدودی از مشکلات خود رهایی پیدا کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۸
یک بیوه هندی که برای سیر کردن شکم فرزندانش مجبور شده بود مو‌های سرش را بفروشد، به کمک شماری از مردم در شبکه مجازی، تا حدودی از مشکلات خود رهایی پیدا کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۸
۰

یک بیوه هندی که برای سیر کردن شکم فرزندانش مجبور شده بود مو‌های سرش را بفروشد، به کمک شماری از مردم در شبکه مجازی، تا حدودی از مشکلات خود رهایی پیدا کرد.
خبرگزاری‌ها از هند خبر دادند یک بیوه هندی که شوهرش به دلیل ناامیدی و مشکلات اقتصادی دست به خودکشی زده بود برای سیر کردن شکم سه فرزندش مجبور به فروختن مو‌های سرش شد.

انتشار خبر اقدام این زن که با امید به زندگی و هدف کمک به زنده ماندن فرزندانش موهایش را در مقابل ۲ دلار فروخته بود، سبب شد میلیون‌ها نفر از مردم هند با او اعلام همبستگی کنند.

منبع: اعتمادآنلاین

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو