به گفته این شورا افسران ارتش سوریه هم تاکید کردند که نیرو‌های نظامی بیشتری را به منطقه شمالی رقه در آینده نزدیک اعزام خواهند کرد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
به گفته این شورا افسران ارتش سوریه هم تاکید کردند که نیرو‌های نظامی بیشتری را به منطقه شمالی رقه در آینده نزدیک اعزام خواهند کرد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
۰

منابعی در شورای نظامی نیرو‌های سوریه دموکراتیک از نشست محرمانه و پشت در‌های بسته کرد‌های سوری با نظامیان ارتش این کشور خبر دادند.

 این منابع فاش کردند که رهبرانی از شورای نظامی وابسته به نیرو‌های سوریه دموکراتیک (قسد) از افسران ارتش سوریه خواستند که حضور نیروهایشان در مناطق رویارویی با ارتش ترکیه و به ویژه نیرو‌های موسوم به "ارتش ملی" که تحت حمایت ترکیه هستند در حومه شمالی رقه و منطقه عین العیسی تقویت کنند.

به گفته این شورا افسران ارتش سوریه هم تاکید کردند که نیرو‌های نظامی بیشتری را به منطقه شمالی رقه در آینده نزدیک اعزام خواهند کرد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو