۴ مرد اوکراینی مست راه خود را گم کرده و با هم به جر و بحث پرداختند. یکی از آن‌ها از خودرو پیاده شده تا مسیریابی کند که ناگهان یکی از ۳ نفر داخل خودرو نارنجکی را منفجر می‌کند. هر سه سرنشین داخل خودرو به شدت زخمی شده و راهی بیمارستان شدند. دوربین مداربسته در لالیاک، منطقه وینیتسیا این صحنه را ضبط کرده است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷
۴ مرد اوکراینی مست راه خود را گم کرده و با هم به جر و بحث پرداختند. یکی از آن‌ها از خودرو پیاده شده تا مسیریابی کند که ناگهان یکی از ۳ نفر داخل خودرو نارنجکی را منفجر می‌کند. هر سه سرنشین داخل خودرو به شدت زخمی شده و راهی بیمارستان شدند. دوربین مداربسته در لالیاک، منطقه وینیتسیا این صحنه را ضبط کرده است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷
۰