فیلم منتشر نشده از سردار شهید قاسم سلیمانی: برادران از مهمترین شئون عاقبت بخیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. والله از مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
فیلم منتشر نشده از سردار شهید قاسم سلیمانی: برادران از مهمترین شئون عاقبت بخیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. والله از مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
۰