این روز‌ها به سبب بارش شدید برف در رشت بیشتر مردم به ناچار پیاده مسیر‌ها را طی می‌کنند و در طول مسیر دیدار‌ها با دوستان و آشنایان تازه می‌شود همانند روز‌هایی که اتومبیل نبود یا بود، اما کم بود. تصاویر کوچه‌ها و خیابان‌های رشت پس از بارش برف شدید را نشان می‌دهد.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۷
این روز‌ها به سبب بارش شدید برف در رشت بیشتر مردم به ناچار پیاده مسیر‌ها را طی می‌کنند و در طول مسیر دیدار‌ها با دوستان و آشنایان تازه می‌شود همانند روز‌هایی که اتومبیل نبود یا بود، اما کم بود. تصاویر کوچه‌ها و خیابان‌های رشت پس از بارش برف شدید را نشان می‌دهد.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۷
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو