برای خرید واحد مسکونی ۵۴ متری با عمر بنا ۱۴ سال ساخت در پیروزی خیابان افراسیابی به سرمایه ۶۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
برای خرید واحد مسکونی ۵۴ متری با عمر بنا ۱۴ سال ساخت در پیروزی خیابان افراسیابی به سرمایه ۶۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
۰
برای خرید واحد مسکونی ۵۴ متری با عمر بنا ۱۴ سال ساخت در پیروزی خیابان افراسیابی به سرمایه ۶۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
خرید آپارتمان در منطقه پیروزی چقدر تمام می‌شود؟
منبع: میزان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50