دولت آبادی مدیرعامل بانک اعلام کردباآگاهی تولید کنندگان وفروشندگان از طرح گواهی اعتبارمولد (گام) استقبال می‌شود.
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
۰

به گزارش پارسینه-سمانه مزینانی-دولت آبادی در حاشیه مراسم آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد گفت: با توجه به اینکه این طرح با هدف کمک و مشارکت شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با مشارکت چهاربانک تجارت، ملی، صادرات و ملت آغاز به کار کرده، اگر تولیدکنندگان و فروشندگان به صورت شفاف از مزایای این طرح آگاهی پیدا کنند انتظار می‌رود با استقبال خوبی از این طرح کنند.
مدیرعامل افزود: طرح گام اثر خوبی برای کاهش هزینه‌های مالی تولید دارد و بانک نیز با دریافت کارمزد خرید مواد اولیه را برای تولیدکنندگان تضمین می‌کند. همچنین باتوجه به اینکه سررسید تعهدات ازسوی بانک تضمین می‌شود فروشندگان هم در هنگام وصول هیچ گونه نگرانی از این بابت ندارند.
دولت آبادی با اشاره به اقدام ارزنده بانک مرکزی در راه اندازی این طرح گفت: طرح گام به منظور حمایت از بخش تولید و رشد اقتصادی کشور بسیار موثراست.
مدیرعامل بانک در مراسم آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد بلافاصله با صدور گواهی مولد برای شرکت صنایع مس قائم به میزان ۳۲۴ هزار کیلو کاتد مس به نفع شرکت ملی مس ایران، مشارکت بانک تجارت را در این طرح به اجرا در آورد.
در طرح گواهی اعتبار مولد (گام)، که با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شبکه بانکی کشور آغاز به کار کرد، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده گواهی می‌تواند آن را تا سررسید نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد، یا تحت شرایطی در بازار سرمایه تنزیل کند.

دولت آبادی مدیرعامل بانک اعلام کردباآگاهی تولید کنندگان وفروشندگان از طرح گواهی اعتبارمولد (گام) استقبال می‌شود.

به گزارش پارسینه-سمانه مزینانی-دولت آبادی در حاشیه مراسم آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد گفت: با توجه به اینکه این طرح با هدف کمک و مشارکت شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با مشارکت چهاربانک تجارت، ملی، صادرات و ملت آغاز به کار کرده، اگر تولیدکنندگان و فروشندگان به صورت شفاف از مزایای این طرح آگاهی پیدا کنند انتظار می‌رود با استقبال خوبی از این طرح کنند.
مدیرعامل افزود: طرح گام اثر خوبی برای کاهش هزینه‌های مالی تولید دارد و بانک نیز با دریافت کارمزد خرید مواد اولیه را برای تولیدکنندگان تضمین می‌کند. همچنین باتوجه به اینکه سررسید تعهدات ازسوی بانک تضمین می‌شود فروشندگان هم در هنگام وصول هیچ گونه نگرانی از این بابت ندارند.
دولت آبادی با اشاره به اقدام ارزنده بانک مرکزی در راه اندازی این طرح گفت: طرح گام به منظور حمایت از بخش تولید و رشد اقتصادی کشور بسیار موثراست.
مدیرعامل بانک در مراسم آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد بلافاصله با صدور گواهی مولد برای شرکت صنایع مس قائم به میزان ۳۲۴ هزار کیلو کاتد مس به نفع شرکت ملی مس ایران، مشارکت بانک تجارت را در این طرح به اجرا در آورد.
در طرح گواهی اعتبار مولد (گام)، که با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شبکه بانکی کشور آغاز به کار کرد، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده گواهی می‌تواند آن را تا سررسید نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد، یا تحت شرایطی در بازار سرمایه تنزیل کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید