وزیر بهداشت در واکنش به آتش زدن کتاب هاریسون شعری از سعدی شیرازی را قرائت کرد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶
وزیر بهداشت در واکنش به آتش زدن کتاب هاریسون شعری از سعدی شیرازی را قرائت کرد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶
۰

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی آتش زدن کتاب هاریسون گفت: برای این اقدام می‌توان گفت " سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود"

او افزود: این اقدام برای جامعه پزشکی ناراحت کننده بود، ولی آتش زدن کتاب هاریسون از سوی برخی افراد جاهل را آنقدر بزرگ نمی‌بینیم که بخواهیم آن را بزرگ نشان دهیم.

نمکی ادامه داد: یک فردی از روی نادانی کتابی را که مرجع همه دانایان دنیا بود و برای همه مورد احترام هست را به آتش کشید و به آن نپرداختیم تا فردی که از روی نادانی کاری کرده خودش را بزرگ کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با راه اندازی طب سنتی و طب مکمل در نظام بهداشتی درمانی و ادغام آن‌ها انسان‌های عوام فریب و جاهل را از صحنه دور خواهیم کرد.

نمکی افزود: انشاءالله با در دست گرفتن این کار از سوی علما و توسعه زیرساخت‌های علمی طب سنتی، انسان‌های عوام فریب و جاهل خود به خود از این صحنه دور خواهند شد.