بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه خرید تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا کرد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه خرید تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا کرد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و در جلسه‌ای با حضور استاندار اصفهان، چک ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی هزینه خرید تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا شد.
در این مراسم مدیر شعب استان اصفهان گفت: با توجه به نیاز دانشگاه علوم پزشکی کاشان به دستگاه "آرتروسکوپ"، بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه حوزه سلامت، هزینه خرید آن را به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا کرد.
وی افزود: بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی پیشرو درحوزه سلامت مبلغ یک میلیارد ریال نیز به خرید دستگاه‌های تخت نوزادن بیمارستان شریعتی اصفهان اختصاص داد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50