رهبر معظم انقلاب صبح امروز در قطعه شهدای بهشت زهرا همزمان با آغاز دهه مبارک فجر حضور داشتند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در قطعه شهدای بهشت زهرا همزمان با آغاز دهه مبارک فجر حضور داشتند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
۰