کدخدایی در نشست خبری:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مشکل اصلی ما در انتخابات با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی است که وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند و هر دو طرف ممکن است ناراضی باشند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مشکل اصلی ما در انتخابات با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی است که وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند و هر دو طرف ممکن است ناراضی باشند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
۰

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(شنبه) در نشست خبری اظهار کرد: مشکل اصلی ما در انتخابات با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی است که وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند و هر دو طرف ممکن است ناراضی باشند، در حالی که ما هم راضی به این وضعیت نیستیم.

وی با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: طرح سه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه آمریکا که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مورد تائید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و مغایرتی با شرع مقدس نیز نداشت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو