بر اثر ریزش یک استادیوم در سن پترزبورگ روسیه ۴۰ کارگر کشته شدند.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۹
بر اثر ریزش یک استادیوم در سن پترزبورگ روسیه ۴۰ کارگر کشته شدند.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۹
۲