قرار است به زودی ماهواره تحقیقاتی «ظفر» به فضا پرتاب شود. این ماهواره چه کاربردهایی دارد و ماموریت آن چیست؟
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۷
قرار است به زودی ماهواره تحقیقاتی «ظفر» به فضا پرتاب شود. این ماهواره چه کاربردهایی دارد و ماموریت آن چیست؟
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۷
۰
اینفوگرافیگ/ماهواره ظفر چه ویژگی‌هایی دارد؟
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو