بخش علوم این موزه، مزین به کتاب «صور الکواکب» صوفی است. پرتره معروف فتحعلی‌شاه هم در این موزه است.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷
بخش علوم این موزه، مزین به کتاب «صور الکواکب» صوفی است. پرتره معروف فتحعلی‌شاه هم در این موزه است.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷
۱
50
نظرات
ناشناس
بله ظاهرا اشرف پهلوی کماکان به کار قاچاق آثار باستانی ادامه می دهد 40 سال است در این جعبه دروغ و دغل که نامش را صدا و سیما گذاشته اید به این و آن اتهام می زنید ولی کسی صحبتی از برادران قاچاقچی به میان نمی آورد
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو