تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با پارسینه:
تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: فضای اقتصادی کشور گره‌های زیادی دارد. برای چنین حالت هزینه‌سازی می‌توان به چند دلیل روشن اشاره کرد که هر کدام به نوعی مانع رشد و توسعه بخش مهم و تاثیرگذار اقتصاد می‌شوند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: فضای اقتصادی کشور گره‌های زیادی دارد. برای چنین حالت هزینه‌سازی می‌توان به چند دلیل روشن اشاره کرد که هر کدام به نوعی مانع رشد و توسعه بخش مهم و تاثیرگذار اقتصاد می‌شوند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
۰

محمد خوش‌چهره، تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با پارسینه گفت: فضای اقتصادی کشور گره‌های زیادی دارد. برای چنین حالت هزینه‌سازی می‌توان به چند دلیل روشن اشاره کرد که هر کدام به نوعی مانع رشد و توسعه بخش مهم و تاثیرگذار اقتصاد می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: می‌توان به موازی‌کاری در سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری اشاره کرد که مشخصا در حوزه اقتصاد مانع‌هایی را پیش روی آرامش اقتصادی گذاشته است. به عنوان مثال می‌توان به رشد اضافی بانک‌های خصوصی اشاره کرد که در دادن سود بیشتر با هم در رقابت هستند و، چون به طور مستقیم زیر نظر بانک‌مرکزی فعالیت ندارند، سیاست‌های تشخیصی خود را اعمال می‌کنند که این نوع رویکرد موجب برهم خوردن بازار مالی می‌شود.

خوش‌چهره تصریح کرد: موازی کاری در اقتصاد ایدان البته به سازمان‌ها و ارگان‌های رسمی محدود نمی‌شود. متاسفانه در مناسبات تجاری شرایط به گونه‌ای است که شاهد حضور پررنگ دلالیسم هستیم. به طوری که در دادگاه‌هایی که قوه قضاییه برای مفسدین اقتصادی در این یک‌سال اخیر برگزار کرد، دلال‌هایی که در تجارت بین‌المللی دست داشتند، به کرات پای میز محاکمه دیده شدند.

نماینده ادوار مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه اقتصاد کشور چه در زمان جنگ، چه در زمان سازندگی، چه در زمان تحریم و حتی پس از امضای برجام چرخش می‌لنگد، نشان‌دهنده این است که مشکل اقتصاد، مشکلی ساختاری است. برای ترمیم چنین فضایی نیازمند تغییری کلی در نگاه‌مان به مقوله اقتصاد است تا بتوانیم مانع‌های نظم و انظباط در فضای اقتصاد را از میان راه برداریم.

محمد خوش‌چهره در پایان صحبت‌هایش گفت: کشور ما به لحاظ منابع طبیعی و همچنین نیروی کار به قدری پتانسیل دارد که به راحتی برنامه‌های اقتصادی را به درستی اجرایی کنیم. اما این مهم زمانی محقق می‌شود که سایه فساد بر چیده شود و حتی از آن مهمتر شاهد مدیریتی کارآمد باشیم.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو