روند کوچکتر شدن مناطق تحت اداره فلسطینی‌ها نقشه آخر: طرح پیشنهادی ترامپ (معامله قرن)
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
روند کوچکتر شدن مناطق تحت اداره فلسطینی‌ها نقشه آخر: طرح پیشنهادی ترامپ (معامله قرن)
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
۰
کوچکتر شدن سهم فلسطینی ها +نقشه
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو