نوار غزه روز چهارشنبه در اعتراض به طرح معامله قرن و به دعوت نیرو‌های ملی و اسلامی فلسطینی شاهد اعتصاب سراسری بود. این اعتصاب به دعوت نیرو‌های ملی و اسلامی فلسطینی در تمام زمینه‌ها به استثنای سازمان‌های بهداشتی صورت گرفت.
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۰
نوار غزه روز چهارشنبه در اعتراض به طرح معامله قرن و به دعوت نیرو‌های ملی و اسلامی فلسطینی شاهد اعتصاب سراسری بود. این اعتصاب به دعوت نیرو‌های ملی و اسلامی فلسطینی در تمام زمینه‌ها به استثنای سازمان‌های بهداشتی صورت گرفت.
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو