سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه رویکرد مجلس در وضع مالیات‌های جدید مناسب است، گفت: قطعا وضع مالیات‌های جدید برای لوکس نشین‌ها و لوکس سوار‌ها در سال‌های آتی باید تبدیل به قانون دائمی شود.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه رویکرد مجلس در وضع مالیات‌های جدید مناسب است، گفت: قطعا وضع مالیات‌های جدید برای لوکس نشین‌ها و لوکس سوار‌ها در سال‌های آتی باید تبدیل به قانون دائمی شود.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷
۰

سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برای دریافت مالیات از مساکن با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌ها با ارزش بالای یک میلیارد تومان، گفت: این مصوبه تصمیم خوبی است تا طبقات پردرآمد جامعه رصد شده و درآمد‌های حاصله از مالیات برای کمک به طبقات محروم و کم درآمد هزینه شود، اما این رویکرد اقدام اولیه محسوب می‌شود و باید در سال‌های آتی، برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تمام کشور‌ها زمانی که درآمد یک فرد و میزان ثروت آن بالا می‌رود، میزان اخذ مالیات افزایش می‌یابد، البته به نظر من وضع مالیات‌های جدید در بودجه‌های سالیانه مانند وضع مالیات برای لوکس نشین‌ها و لوکس سوار‌ها تصمیم آنی است که به واسطه شرایط فعلی کشور از جمله کاهش درآمد‌های دولت اتخاذ شده است.

وضع مالیات‌های جدید برای لوکس نشین‌ها و لوکس سوار‌ها باید تبدیل به قانون دائمی شود

حسینی شاهرودی با بیان اینکه وضع مالیات‌های جدید برای لوکس نشین‌ها و لوکس سوار‌ها باید تبدیل به قانون دائمی شود، افزود: مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار اقدام بسیار مثبت و قابل قبولی صورت داد، اما می‌توان برای سال‌های دیگر این مسئله را به قانون دائمی تبدیل کرد، بهترین زمان افزودن این موضوع در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی با بیان اینکه قطعا شناسایی اقشار برخوردار و ثروتمند بسیار مثبت بوده و رویکرد مجلس در وضع مالیات‌های جدید مناسب است، گفت: به نظر من مسائلی مانند وضع مالیات‌های جدید برای لوکس نشین‌ها و لاکچری سوار‌ها باید برای سال‌های آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی و چکش کاری شود. /

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو