ظهر امروز سه شنبه در پی اعلام خبر پیدا شدن بسته‌ای مشکوک در میدان تجریش، مأموران پلیس با حضور در منطقه بسته را بررسی کردند و مشخص شد که این بسته، هیچ مشکل امنیتی ندارد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹
ظهر امروز سه شنبه در پی اعلام خبر پیدا شدن بسته‌ای مشکوک در میدان تجریش، مأموران پلیس با حضور در منطقه بسته را بررسی کردند و مشخص شد که این بسته، هیچ مشکل امنیتی ندارد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹
۰