سمیه قانعی مجری، گوینده و نویسنده مهمان تلویزیون پارسینه بود تا با مخاطبین این پایگاه خبری تحلیلی در مورد مسائل گوناگون گپی صمیمانه داشته باشد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹
۰
:فایل یک دقیقه ای گفتگو
 
تهیه و تدوین:مجید سلطانی نایینی
سمیه قانعی مجری، گوینده و نویسنده مهمان تلویزیون پارسینه بود تا با مخاطبین این پایگاه خبری تحلیلی در مورد مسائل گوناگون گپی صمیمانه داشته باشد.
:فایل یک دقیقه ای گفتگو
 
تهیه و تدوین:مجید سلطانی نایینی
ارسال نظر