ساختار سپاه در سال ۱۳۶۹ با فرمان رهبر معظم انقلاب با دو نیروی مقاومت بسیج و قدس توسعه پیدا کرد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۷
ساختار سپاه در سال ۱۳۶۹ با فرمان رهبر معظم انقلاب با دو نیروی مقاومت بسیج و قدس توسعه پیدا کرد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۷
۰