گروهی از معترضان هنگ‌کنگی به ساختمانی که به‌عنوان مرکز قرنطینه افراد وارد شده از چین در نظر گرفته شده بود، حمله کردند و با پرتاب «کوکتل مولوتف» تلاش کردند آن را به آتش بکشند. این معترضان خواستار لغو کامل سفر‌ها از چین به هنگ‌کنگ و انتقال این مرکز قرنطینه به محلی غیرمسکونی بودند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
گروهی از معترضان هنگ‌کنگی به ساختمانی که به‌عنوان مرکز قرنطینه افراد وارد شده از چین در نظر گرفته شده بود، حمله کردند و با پرتاب «کوکتل مولوتف» تلاش کردند آن را به آتش بکشند. این معترضان خواستار لغو کامل سفر‌ها از چین به هنگ‌کنگ و انتقال این مرکز قرنطینه به محلی غیرمسکونی بودند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو