نیرو‌های امدادی، عملیاتی و امنیتی در محل حضور فعال دارند و فنس فرودگاه برای کشیدن هواپیما به داخل باند برداشته شده است. جاده‌های منتهی از صبح امروز بسته هستند و کار به کندی پیش می‌رود.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
نیرو‌های امدادی، عملیاتی و امنیتی در محل حضور فعال دارند و فنس فرودگاه برای کشیدن هواپیما به داخل باند برداشته شده است. جاده‌های منتهی از صبح امروز بسته هستند و کار به کندی پیش می‌رود.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
۰