گودرزی در تذکری:
نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه وزیر امور خارجه در برابر آمریکا از موضع ضعف صحبت نکند، گفت: موضع جمهوری اسلامی، موضع اقتدار است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸
نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه وزیر امور خارجه در برابر آمریکا از موضع ضعف صحبت نکند، گفت: موضع جمهوری اسلامی، موضع اقتدار است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸
۰

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در تذکری گفت: وزیر امور خارجه در برابر آمریکا از موضع ضعف صحبت نکند. موضع جمهوری اسلامی، موضع اقتدار است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی اخیراً مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را منهدم کرده است و آمریکا امروز در بین آزادی خواهان جهان رسوای عالم و تروریست تمام معنا است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو