کوبی برایانت اسطوره بزرگ دنیای بسکتبال NBA در حال سفر با هلی‌کوپتر بود که با حادثه روبرو شد و جان خود را از دست داد. تمام سرنشینان این هلی‌کوپتر شخصی، درگذشتند. کوبی ۴۱ سال داشت و دخترش ۱۳ ساله بود. این اتفاق شوک ناگهانی به ورزش جهان از لس آنجلس تا سراسر دنیا بود و همه را در سوگ مرگ ستاره نامی بسکتبال قرار داد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
کوبی برایانت اسطوره بزرگ دنیای بسکتبال NBA در حال سفر با هلی‌کوپتر بود که با حادثه روبرو شد و جان خود را از دست داد. تمام سرنشینان این هلی‌کوپتر شخصی، درگذشتند. کوبی ۴۱ سال داشت و دخترش ۱۳ ساله بود. این اتفاق شوک ناگهانی به ورزش جهان از لس آنجلس تا سراسر دنیا بود و همه را در سوگ مرگ ستاره نامی بسکتبال قرار داد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو