بالگرد کوبی براینت اسطوره بسکتبال در ۴۸ کیلومتری لس‌آنجلس سقوط کرد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
بالگرد کوبی براینت اسطوره بسکتبال در ۴۸ کیلومتری لس‌آنجلس سقوط کرد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
۰