همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور حسن روحانی، رییس جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشور و استانداران و فرمانداران سراسر کشور ۷ بهمن ماه در سالن وزارت کشور برگزار شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور حسن روحانی، رییس جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشور و استانداران و فرمانداران سراسر کشور ۷ بهمن ماه در سالن وزارت کشور برگزار شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو